K11防水层起皮、粘结不牢固

日期:2015-11-21  |  作者:恒建博京防水

 1、原因

 
  ①基面强度不高,有起皮、起砂现象
 
  ②基层表面堆积灰尘
 
  ③基层较干燥
 

  2、处理方法

 
  ①对有缺陷的部位应进行修补,必要时要铲除重做
 
  ②施工前应按要求严格清理基面
 
  ③施工前要充分润湿
相关文章推荐