K11防水层存在泛白现象

日期:2015-11-21  |  作者:恒建博京防水

1、原因:

 
  ①材料搅拌不均匀
 
  ②施工时基面有积水
 

2、处理方法

 
  ①材料充分搅拌,静置5分钟后,搅拌一下再使用
 
  ②施工时将基面积水吸干
相关文章推荐